دین و زندگی متوسطه

مطالبی در رابطه با کتابهای دین و زندگی و بستری برای تعامل دبیران و دانش آموزان

باسمه تعالی    

1 ) حفظ استقلال جامعه که ثمری ی بزرگ............ است از دقت در کدام آیه ، مفهوم می گردد؟

1-مبارزه با طواغیت – (( و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً )).                  2-تشکیل حکومت اسلامی - (( و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً )).

3- مبارزه با طواغیت- (( الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور )) .            4- تشکیل حکومت اسلامی -  (( الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور )) .

2 ) خانواده یک نهاد ................... و لازمه ی .................. است و ابتدایی ترین زمینه ی شکل گیری نهاد خانواده ...................

1-طبیعی – خلقت انسان – نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است.                                       2-اجتماعی – زندگی مشترک – نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است.

3- اجتماعی – زندگی مشترک- محبت و آرامشی که در کنار یکدیگر حاصل می شود.               4- طبیعی - خلقت انسان - محبت و آرامشی که در کنار یکدیگر حاصل می شود.

3 ) موضوعات متنوعی مانند توحید، معاد، انسان، نظام خلقت و مسائلی دیگر در قرآن، حاکی از ........... و قرآن است و خداوند در خصوص این ویژگی می فرماید :

1-انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی – (( افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کتیراً ).

2- انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی- (( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون )).

3-تأثیرناپذیری و تبعیت نکردن از عقاید زمانه – (( افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کتیراً)).

4- تأثیرناپذیری و تبعیت نکردن از عقاید زمانه- (( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون )).

4) در عقد ازدواج اعلام رضایت دختر و پسر و اجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام و ........... و ............ از شروط اصلی این پیمان است .

1-فریب کاری نکردن در امور اقتصادی – تعیین صداق                                             2-فریب کاری نکردن در امور اقتصادی – پرداخت نفقه

3-اذن پدر برای ازدواج دختر – تعیین صداق                                                      4- اذن پدر برای ازدواج دختر- پرداخت نفقه

5 ) قرآن كريم راه و روش اصلي كسب عزت و كرامت را .......... معرفي كرده و مي فرمايد: ...........

1) بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان هاي او ـ هر كس كه عزت مي خواهد، عزت يكسره از آن خداست.

2) بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان هاي او ـ آن كس كه خود را گرامي بدارد شهوت در نزد او حقير مي شود.

3) توانايي انسان در كنترل شهوت جنسي ـ هر كس كه عزت مي خواهد، عزت يكسره از آن خداست.

4) توانايي انسان در كنترل شهوت جنسي ـ آن كس كه خود را گرامي بدارد شهوت در نزد او حقير مي شود.

6 ) با توجه به آیه ی شریفه ی « والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفد ... » کدام مفهوم مستفاد می گردد؟

1) خدا برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به وسیله ی آن آرامش یابید.   

 2) خدا برای شما از زنانتان همسرانی قرارداد و از زنانتان برای شما فرزندان و نوادگان نهاد.

3)  زن و مرد  دوام وجود خود را در فرزند می بینند و رشد و بالندگی او را در پایداری وجود خود می یابند.

4) عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده نیاز به فرصتی مناسب برای رشد اخلاقی زن و مرد و فرزندان است.

7 ) برترين و بالا ترين  قلمرو رسالت پيامبر اكرم(ص) ولايت ......است كه فهم آن، مر هون گشايش ...... می باشد كه به واسطه ی اين ولايت پيامبر اكرم (ص) واسطه ..... می گردد.       

 1  ) معنوی- قفل جهل از درون – فيض و رحمت الهی و تجلی بخش اسماء و صفات خداوند     

 2)  معنوی- شهود عالم غيب- فيض و رحمت الهی و تجلی بخش اسماء و صفات خداوند

3) تكوينی- شهود عالم غيب – همه خيرات مادی و معنوی به انسان و ساير مخلوقات             

 4 ) تكوينی- قفل جهل از درون- همه ی خيرات مادی و معنوی به انسان و ساير مخلوقات

8 ) فصاحت و بلاغت قرآن کریم جزء کدام جنبه اعجاز قرآن است ؟

الف﴾ اعجاز ظاهری         ب﴾ اعجاز محتوایی                                  ج﴾ اعجاز معنایی                     د﴾ امی بودن پیامبر

9 ) از دقّت آیه ی شریفه ی: (وَ اِن کنتم فی ریبٍ ممّا نزَلنا علی عبدنا فأتُوا بسورة من مِثله و ادعَوا شهداءَکم من دون ﷲ ان کنتم صادقین فأن لم تَفعلوا فا تَّقوا النّار الّتی وقودُها النّاس و الحجارةُ اًعِدّت للکافرین)، به موضوعِ ........ پی می بریم.

1) خاتمیّت نبوّت پیامبر اسلام (ص)             2) جاودانگی وسندیّت بر گرفته از قرآن                 3) سندیّت وحی الهی در طول زمان   4) جاودانگی اعجاز پیامبر اسلام (ص)

10 ) کدام آیه «امّی بودن پیامبر» را نشانی براعجاز جاودانه او معرفی می کند؟

1)   «و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لانخطه بیمینک اذاً لا رثاب المبطلون»                 2)  «افلا تدبرون القرآن و لو کان من عتد غیرافله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً»

3)  «فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجارة اعدت للکافرین »       

4)  «و ان کنت فی ریب مما نزلنا علی عبدتا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین»

11) امام علی (ع)دروصف چه کسانی می فرماید ((عَظُمَ الخالِقُ فی انفسهم وصَغُرَمادُوَنهُ فی اَعیُنهِم ﴾﴾ خدا درنفس آنان بزرگ وغیر خدا درچشم آنان کوچک ؟

1﴾کسی که راه الهی را در پیش گرفته باشد                                        2﴾کسی که به مراتبی از معرفت الهی دست پیدا کند                           

3﴾کسی که بجز در مقابل خدا در مقابل همه تکبر دارد                               4﴾کسب که همه انسانها را در مقابل خودش کوچک می بیند

12 ) با توجه به آیه شریفه علت زوج آفریدن انسانها چیست؟

 (( و من آیاته ان خلق لکم ازواجا لشکنوا الیها ﴾﴾                    

 1﴾اسکان در زیر یک سقف                     2﴾آرامش                                3﴾تشکیل خانواده                           4﴾خلقت نسل بعدی

13 ) كدام گزينه نادرست است ؟         

 1- تحقيق درباره همسر آينده بايد نتيجه بخش بوده و در چهار چوب معيارهاي الهي باشد .

2- معاشرت خانواده  هاي دو طرف در امر ازدواج به شناخت همسر آينده كمك مي كند .

 3) رفت و امد پسر و دختر براي شناخت روحيه يكديگر شايسته است .

4- گفت و گوي پسر و دختر در جلسات حضوري و طرح نظريات براي شناخت يك ديگر امر پسنديده اي است .

14 ) بر اساس قوانين و مقررات اسلامي ، رضايت زن و مرد در امر ازدواج چگونه است و حكم زور و اجبار در اين موضوع چيست ؟

1- ضروري –مكروه            2-) ضروري – باطل               3) امكان – باطل               4) جايز – مكروه

15 ) آیه شریفه(( فَاِن لم تَفعلَوا وَلِن تفعلوا )) که بعد از تحدی قرآن آمده است، به کدام نکته اشاره می کند؟

الف﴾ بشر هرگز نمی تواند مانند قرآن بیاورد    ب﴾ آوردن همانند قرآن کاری است بیهوده   ج) تاکیدی است بر ناتوانی مشرکان   د) موارد ب و ج صحیح است                 

16 ) چرا معجزه پیامبر اسلام از نوع کتاب است ؟                       

 1﴾ چون اگر از نوع کتاب نبود نمیتوانست پیامبری اورا ثابت کند              2﴾اگر نبود نمی توانست شاهد و ناظر حاضر بر نبوت پیامبر باشد             

3﴾معجزه باید با رشد فرهنگهاتغییر کند                                              4﴾به خاطر اینکه کهنه نشود

17 ) آیه شریفه((وَلَوکانَ مِن عِندِ غَیرِ الله لَوَجَدوُا فیه اِختلافاً کثیراً)) موید کدام جنبه اعجاز قرآن است؟

1﴾اعجازلفظی        2﴾اعجازظاهری                                    3﴾انسجام ووحدت درونی           4﴾عدم تبعییت از فرهنگها

18  ) حکم شری در مورد فرمانبرداری از طاغوت چیست؟

1﴾مکروه                     2﴾جایز نیست                          3﴾حرام                        4﴾در موقع ضرورت اشکالی ندارد

19 ) پیام کدام مورد، پاسخ گوئی به نیاز درونی انسان به آرامش و انس روحی با همسر را شامل است؟

1) ( و جعل بینکم مودهَ و رحمهَ إنّ فی ذلک لإیاتٍ لقوم یتَفکْرون)                           2) ( و من آیاته أن خْلق لکم من أنفسِکم ازواجاً لتَسکُنوا الیها)

3) ) ( من عَمِل صالحاً من ذْکر او أنثی و هو مؤمن فلنُحیینّه حیوهً طیّبه)                    4) ( و الله جعل لکم من انفسِکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حَفده)

20 ) پیام آیه ی شریفه ی : (( فأن تنازعتم فی شی فرذوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر )) این است که .............. می باشد.

1-تنها راه حل منازعات اجتماعی، ارجاع به خدا و پیامبر                        2-فقط ایمان به خدا و روز جزا ، برطرف کننده ی منازعات

3-شرط ارجاع منازعات ، به خدا و پیامبر ، ایمان به خدا و روز جزا            4-تنازع و کشمکش – زمینه ساز شکست در عرصه ی حل مسائل اجتماعی

21 ) یک تقسیم کار طبیعی در کانون خانواده به این است که ............. باشد.

1-مدیریت عمومی خانواده ، مقدم بر مدیریت داخل خانه                                        2-مدیریت عمومی خانواده با مرد و مدیریت داخل خانه با زن

3-مشارکت صیمیمانه ی زن و مرد در تحمل مدیریت عمومی و داخل خانه                  4-زن و مرد با صمیمت و فداکاری به یک نسبت در رفع نیازها بکوشند.

22 ) پیام آیه ی شریفه ی : (( اَلّم تَرَ الی الّذین یَرعمون اَنّهم آمَنوا بما اُنزِل الیک و ما انزل من قَبِنک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به )) این است که ................

1- ایمان پنداری ، منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.

2- ایمان پنداری ، گره گشای مسائل اجتماعی انسان ، نیست .

3- لازمه ی ایمان راستین به خداوند ، کفر به حکمیت طاغوت است.

4- لازمه ی ایمان راستین به وحی الهی ، عدم پذیرش حکمت طاغوت است.

23 ) وجه تفاوت نهاد خانواده از دیگر نهادهای اجتماعی در .................. بودن آن است و پیام آیه ی شریفه ی :‌(( و احفض لهما جناح الذل من الرحمه )) ................. می باشد.

1-طبیعی – حفظ پدر و مادر                                                 2-انتخابی – حفظ احترام پدر و مادر

3-انتخابی – جلب رضایت پدر برای ازدواج                     4-طبیعی – جلب رضایت پدر برای ازدواج دختر

24 ) فصاحت و بلاغت قرآن کریم جزء کدام جنبه اعجاز قرآن است ؟

الف﴾ اعجاز ظاهری         ب﴾ اعجاز محتوایی ج﴾ اعجاز معنایی                     د﴾ امی بودن پیامبر

25 )در چه صورت مرد مي تواند از پرداخت نفقه خود داري كند ؟

1- زن ثروتمند باشد                      2- زن بي نياز باشد

3- تكليف نفقه هيچ گاه ساقط نمي شود           4- اگر زن در هزينه خانواده كمك كند

 

 

 

 


نوشته شده در شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ساعت 10:13 توسط جبار محمدی | |
طبقه بندی: بانک سئوالات دین و زندگی 3 

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin